Запрошуємо на сайт Державної установи «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України»

Будинок інститутуНаукова і практична діяльність інституту зосереджена на з´ясуванні механізмів виникнення і розвитку хвороб системи крові, розробці та впровадженню сучасних методів діагностики, лікування і прогнозування перебігу цих хвороб. Наукові дослідження є підставою для поліпшення якості високоспеціалізованої медичної (гематологічної) допомоги хворим у консультативній поліклініці та гематологічній клініці інституту на основі опрацювання і впровадження сучасних стандартизованих діагностичних алгоритмів та ефективних протоколів лікування з використанням найновіших лікарських засобів.
Інститут надає допомогу хворим на гемофілію та інші спадкові коагулопатії. Здійснюється діагностика варіанту і тяжкості гемофілії, наявності інгібіторів різного типу. Запропоновано і використовуються стандарти спеціалізованої медичної допомоги хворим на гемофілію та інші коагулопатії, які включають замісну трансфузійну терапію, хірургічне і стоматологічне лікування. У хірургічній клініці інституту опрацьовано систему хірургічної допомоги гематологічним хворим та систему операційного лікування патології селезінки різноманітного походження. Розроблено і впроваджено нові методи органозберігальних і малоінвазивних (відеохірургічних) операцій у гематологічних хворих. У регіональному центрі гемаферезу для лікування багатьох хвороб використовуються методи екстракорпоральної детоксикації та обробки крові (плазмаферез, цитаферез, фотоферез). В інституті створено низку оригінальних високоефективних лікувальних препаратів для малооб´ємної інфузійної терапії. Це комплексні інфузійно-трансфузійні препарати поліфункціональної дії: Лактопротеїн, Лактосорбал, Лактопротеїн з сорбітолом, Реосорбілакт, Сорбілакт, Ксилат, Глюксил. Усі згадані препарати зареєстровано в Україні, налагоджено їх серійний випуск. Вони широко використовуються в медичних установах і закладах України та країн СНД, в тому числі у клініках інституту, при шокових та інших невідкладних станах, гострій крововтраті, опіковій хворобі, у післяопераційному періоді, при хворобах печінки і нирок, різних інфекційних хворобах тощо. Вперше створено нові вітчизняні консерванти крові Адглюфоцит та Лактадглюфоцит.
У практичних підрозділах інституту проводиться сучасна діагностика і надається високоспеціалізована медична допомога гематологічним хворим м. Львова, Львівської області та західного регіону України.

Інститут підтримує наукові зв’язки з гематологічними клініками Ягеллонського університету (Краків) та Люблінської медичної академії. Науковці інституту регулярно беруть участь у міжнародних з’їздах, конференціях, симпозіумах. У 2002 році у Львові, вперше в Україні, під патронатом співкоординатора Європейської школи д.мед.н., професора В.Л.Новака проведено Європейську школу трансфузійної медицини на тему “Кровозберігальна медицина і хірургія: абсолютна потреба безпеки автологічної і гомологічної донації крові” (19-21 вересня 2002 р.). У 2003 році провідні лікарі-хірурги інституту В.Ф. Інденко та Ю.Л. Євстахевич побували на Європейських курсах лапароскопічної хірургії в Парижі (Франція), де мали нагоду переймати досвід особисто у Президента Європейської Асоціації лапароскопічних хірургів Д. Якимовича, а у 2006 році курси відбувалися в м. Данді (Шотландія), за участю видатного лапароскопічного хірурга, професора Альфреда Кушієрі. Завідувач хірургічного відділення д.мед.н. І.Й. Євстахевич у 2007 році, на запрошення американської сторони, відвідав м.Чікаго (США), де обмінювався досвідом з колегами в клініці “Northwestern Memorial Hospital”. В останні роки інститут продовжував співпрацю з Люблінською медичною академією, кафедрою гематології (Польща) у зв’язку з діяльністю Польсько-Українського центру з трансплантації кісткового мозку, відкриття якого відбулося у 2004 році. Проведено стажування науковців Інституту в науково-дослідних установах Польщі; практикуються консультації щодо лікувально-діагностичної тактики із спеціалістами Польщі, Італії, Ізраїлю, Росії, Білорусі, Великобританії. На порядку денному участь молодих науковців у “круглих столах”, конференціях на теренах СНД, зокрема, в Молдавії, Росії, Білорусі. Членами Європейської асоціації гематологів (ЕНА) є 5 науковців: професор В.Л. Новак, доктор медичних наук Масляк З.В., кандидат медичних наук Матлан В.Л., кандидат медичних наук Лукавецький Л.М. та кандидат медичних наук Цяпка О.М..Співробітники установи виступили співорганізаторами науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів «Інноваційні методи лікування в гематології», проведеної спільно з Управлінням охорони здоров’я та медицини катастроф Одеської облдержадміністрації, Одеською обласною клінічною лікарнею у м. Одеса, Україна, 24-26 вересня 2009 року. У 2009 – 2010 рр. інститут продовжує брати участь у виконанні восьми багатоцентрових досліджень з лікування неопластичних захворювань гематологічного профілю.Співробітниками гематологічного відділення інституту проведена велика організаційна робота по включенню Інституту в „Європейську Лейкемічну Мережу” (European Leukemia Net), що є провідною гематологічною організацією у медичній галузі Європейського Союзу, і у 2010 році Інститут став новим членом цієї організації.