Канцелярія

Л.В.Чупріна

Завідувач канцелярією – Чупріна Людмила Володимирівна, забезпечує ведення діловодства в інституті, своєчасну обробку кореспонденції, яку передає у відповідні структурні підрозділи. Контролює виконання наказів та розпоряджень керівництва, координує роботу наукових та практичних підрозділів інституту.

тел./факс (032) 238-32-47

 

Відділ кадрів

Л.А.Сушко

Завідувач відділу кадрів Сушко Людмила Анатолівна організовує та здійснює роботу з прийому, звільненню та переміщенню кадрів, веденню обліку працюючих та зберігання трудових книжок, обліку відпусток, контролює дотримання працівниками правил внутрішнього розпорядку, готує статистичну та іншу звітність по кадрах, забезпечує взаємодію з Державним центром зайнятості,

А.М.Клименко

райвійськкоматами, пенсійним фондом, бере участь у вирішенні інших питань щодо кадрової роботи.

Старшим інспектором відділу кадрів вже багато років працює Алевтина Миколаївна Клименко.

тел./факс (032) 238-32-46

 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Бухгалтерія

Керівник відділу – Лещук Марія Михайлівна. На фото, зліва направо: провідний бухгалтер — Няйко В.М., провідний економіст — Стельмах І.М., провідний економіст — Попович Л.М., провідний бухгалтер — Липка Г.С., провідний бухгалтер — Левкіна Я.О. Бухгалтерія (відділ бухгалтерського обліку та звітності) - це фінансова артерія будь-якої установи. Від роботи бухгалтерів та економістів залежить фінансове обличчя установи. Бухгалтерський облік в бюджетних установах є системою контролю за наявністю та рухом бюджетних і позабюджетних коштів, будується на загальноприйнятих у міжнародній практиці принципах, виконує управлінську, контрольну та інформаційну функції, але має певні особливості і розглядається як окремий вид діяльності та самостійний навчальний курс. Бухгалтерський облік забезпечує систематичний контроль за виконанням кошторисів доходів та видатків установ, станом розрахунків з підприємствами, організаціями і установами, використанням матеріальних і грошових ресурсів та їх збереженням що сприяє поліпшенню фінансово-господарської діяльності та розвитку соціальної сфери установи відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Головного управління Державного казначейства України. За час існування інституту в бухгалтерській службі працювали кваліфіковані та віддані своїй справі люди. Інститут з 2000 року прийнятий до складу АМН України що продиктувало нові завдання та вимоги не тільки до наукових та практичних підрозділів але і до складу працівників бухгалтерії. На сьогодні в бухгалтерії працює п’ять працівників - головний бухгалтер ( начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності) Лещук М.М., два провідних економіста Попович Л.М., Стельмах І.М. та два провідних бухгалтера – Левкіна Я.О., Осів Л.М. Всі працівники бухгалтерії мають вищу освіту, великий стаж роботи, а Стельмах І.М., Левкіна Я.О., Осів Л.М. ще й досвід роботи в податковій та казначейській службах.

тел./факс (032) 238-97-95