Консультативна поліклініка

В приміщенні поліклініки

Консультативна поліклініка заснована 18 жовтня 1969 року при Львівському науково-дослідному інституті гематології та переливання крові, як практичний підрозділ і являється зв’язуючою і координаційною ланкою в гематологічній службі, яка об’єднує науково-методичні розробки в діагностиці і лікуванні гематологічних хворих з практичною гематологічною службою поліклінік і стаціонарів. Крім цього, в поліклініці проводиться диспансерне спостереження і діагностичне обстеження хворих з гематологічною патологією м. Львова, Львівської області та інших областей України, ведеться кваліфікована підготовка позаштатних гематологів. Першим завідувачем консультативної поліклініки з 1969 по 1980 рік був Шедей Василь Захарович. З 1980 року завідувачем консультативною поліклінікою був призначений Войціцький Юрій Володимирович, який керує поліклінікою по даний час. В 1980 році Войціцький Ю.В. захистив кандидатську дисертацію на тему “Зсув в тромбін-плазміновій системі і стан ультраструктури тромбоцитів і нефроцитів в умовах парентеральної гіперліпемії”.

Ю.В.Войціцький

У консультативній поліклініці працюють високо спеціалізовані лікарі-гематологи вищої та І категорії. Значний вклад у виховання колективу поліклініки вніс гематолог, професор Луцик Дмитро Павлович. Для підвищення своєї кваліфікації лікарі консультативної поліклініки приймають участь в науково-дослідних роботах інституту.

В консультативну поліклініку направляються хворі з різною патологією, неясними діагнозами і в цьому плані важливе детальне обстеження хворих, з проведенням сучасних методів дослідження, які включають: загальноклінічні, коагулологічні, біохімічні, цитохімічні, імунологічні та інші. Загальна кількість обстежень від 75000 до 90000 од. В поліклініці постійно впроваджуються сучасні методи обстеження гематологічних хворих, які розроблені науковими працівниками інституту.

В лабораторії

Дошпитальне обстеження хворих і встановлення діагнозу дозволяє скоротити перебування хворих в стаціонарі, вирішує питання про лікування хворих в денному стаціонарі і по показах амбулаторне лікування, своєчасно вирішує питання лікарсько-трудової експертизи.

Щорічно консультативну поліклініку відвідують від 22000 до 24000 пацієнтів. Лікарі поліклініки приймають щорічно від 7000 до 10000 пацієнтів, з них: дорослих від 5000 до 7000, дорослих сільської місцевості від 1500 до 2000; проконсультовано пацієнтів у лікувальних закладах м. Львова від 80 до 200 чоловік, з інших областей України – від 500 до 900 чоловік.

На сучасному етапі в консультативній поліклініці проводиться:

 • Розробка стандартів надання спеціалізованої (гематологічної) амбулаторно-поліклінічної допомоги дорослому населенню.
 • Щоквартально проводиться аналіз диспансерної роботи по нозологічних формах.
 • Запроваджуються нові цитохімічні і біохімічні методи обстеження вперше виявлених гематологічних хворих.
 • Систематично проводиться контроль за правильністю призначення методів діагностики і тактики лікування гематологічних хворих.

Лікарі поліклініки проводять підготовку та аналіз різних диспансерних груп для проведення наукових розробок.

тел. (032) 237-39-17 

Стоматологічний кабінет

Д.І.Малєєв

На базі інституту в 2004 році вперше в Україні було відкрито кабінет високоспеціалізованої медичної стоматологічної допомоги хворим з вродженими та набутими порушеннями у системі зсідання крові. Основна мета діяльності кабінету – надання стоматологічної допомоги хворим з порушеннями гемостазу цією патологією, профілактика та зупинка кровотеч у ротовій порожнині, санація ротової порожнини за час перебування їх у стаціонарі. Для цього лікарі-стоматологи використовують світовий досвід та власні методики надання медичної стоматологічної допомоги як у плановому порядку, так і при невідкладних станах терапевтичного та хірургічного напрямку.

Кабінет оснащений сучасним стоматологічним обладнанням та забезпечений необхідним набором інструментів та гемостатичних препаратів. Лікарі кабінету пройшли тематичне удосконалення з діагностики та лікування набутих і спадкових коагулопатій на кафедрі гематології та трансфузіології факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького. З метою ефективного гемостазу у хворих на коагулопатії, лікарями спеціалізованого стоматологічного кабінету Сулимом Р.Я. та Малєєвим Дмитром Ігоровичем, запропоновано та впроваджено індивідуальний механічний обтуратор (ІМО) (авторське право №17163 від 7.07.2006 р.).

тел. (032) 253-75-53

Кабінет рентгенодіагностики

Знимка

Кабінет рентгенодіагностики (далі - рентгенкабінет), як структурний підрозділ консультативної поліклініки ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України», відкритий та повноцінно функціонує з грудня 2011 року. Обстеження проводить лікар-рентгенолог Слонівська Мар’яна Стефанівна.

Сучасне обладнання кабінету, зокрема, рентген-апарат японської фірми Shimadzu Flexavision, 2010 р. випуску, дозволяє проводити рентгенографії як на плівку, так і у цифровому форматі, а також рентгеноскопічні обстеження. Використовуються плівка та реактиви фірми Kodak.В рентгенкабінеті

У рентгенкабінеті проводяться діагностичні обстеження пацієнтів гематологічного та хірургічного відділень, консультативної поліклініки інституту та пацієнтів 5-ї МКЛ м. Львова за скеруванням лікарів різних профілів. Проводяться наступні обстеження органів та систем:

- обстеження грудної клітини:

 • рентгенографія та рентгеноскопія органів грудної порожнини;
 • рентгенографія легень та органів середостіння.

- обстеження черевної порожнини:

 • контрастне дослідження шлунково-кишкового тракту (рентгеноскопії з барієм на предмет виявлення діафрагмальної кили, пілоростинозу, виразкової хвороби шлунку та 12-палої кишки, виявлення функціональних порушень роботи кишківника, рентгенографії на виявлення кишкової непрохідності, перфорації порожнистого органу).

- обстеження кістково-суглобової системи:

 • рентгенографія хребта та периферійних відділів скелету в 2-х проекціях;
 • рентгенографія черепа в 2-х проекціях;
 • рентгенографія додаткових пазух носу;
 • рентгенографія ключиць;
 • рентгенографія ребер;
 • рентгенографія грудини;
 • рентгенографія кісток тазу.

- невідкладні обстеження:

 • рентгенографія та скопія органів грудної клітини;
 • рентгенографія та скопія органів черевної порожнини;
 • травматичні ушкодження кісток.