Відділення дитячої гематології

Л.П.МазурВ.о. зав. відділення дитячої гематології Мазур Лілія Петрівна.  У відділенні працюють - с.н.с. Дубей Н.В., лаборант 1 кат. Калушка В.Г. Структурний підрозділ відділення дитячої гематології інституту відкрито відповідно до рішення Колегії МОЗ України № 3 від 19 лютого 1992 року,  16 грудня  1993 року на базі Західно-Українського Спеціалізованого Дитячого Медичного Центру.

Співробітниками відділення вивчаються основні показники імунної системи (клітинна і гуморальна ланка, цитокінова мережа) у дітей, хворих на гостру лімфобластну лейкемію із врахуванням віку та статі, групи ризику, імунофенотипового підваріанту гемобластозу, режиму поліхіміотерапії, етапів лікування хвороби та термінів довготривалої ремісії. Ці дані дають змогу пізнати механізми регенерації окремих ланок імунітету та з’ясувати біологічну роль імунокомпетентних клітин та інтерлейкінів у розвитку патологічних процесів на різних етапах гострої лімфобластної лейкемії у дітей. Крім того проводиться вивчення ендокринної системи, яка першою реагує на зміни гомеостазу, що виникають, внаслідок як самого захворювання, так і при застосуванні сучасної протипухлинної терапії. Це розширює діапазон сучасних уявлень про ендокринні порушення у дітей, хворих на гостру лімфобластну лейкемію, та відкриває нові перспективи їх корекції.

У відділенні надається високоспеціалізована медична допомога дітям з хворобами крові, кровотворної та лімфоїдної системи, використовується широкий спектр цитологічних, імунологічних, біохімічних, коагулогічних, цитогенетичних та молекулярно-біологічних досліджень. Лікування дітей гематологічного профілю проводиться із застосуванням інтенсивних режимів цитостатичної терапії. Працівниками відділення дитячої гематології здійснюється амбулаторне та стаціонарне лікування хворих дітей з спадковими та набутими коагулопатіями. При забезпеченні концентратами факторів VIII та ІX, а також препаратами шунтуючої дії виконуються реконструктивно-відновлювальні операції на суглобах, кістках та м’яких тканинах, а також надається стоматологічна допомога та проводяться реабілітаційні заходи дітям з вродженими коагулопатіями. Застосовуються сучасні протоколи для профілактичного лікування дітей, хворих на гемофілію А, В та хворобу Віллебранда. Співробітники відділення дитячої гематології читають лекції та проводять семінари, на яких обговорюються проблемні питання дитячої гематології, отримуються практичні знання на робочому місці.