Лікувально-диспансерне відділення гемофілії та інших коагулопатій

Колектив відділення

У 1988 році в Державній установі «Інститут патології крові та трансфузійної медицини АМН України» з метою підвищення ефективності діагностики та надання високоспеціалізованої медичної допомоги хворим на гемофілію і хворобу Віллебранда було створено лікувально-диспансерне відділення гемофілії та інших коагулопатій (далі - відділення). Завідувач відділення, кандидат медичних наук Надія Федорівна Бужерак.

Основним завданням відділення є діагностика та диференціація коагулопатій, надання консультативної допомоги всім хворим з порушеннями системи зсідання крові. Фельдшер-лаборант О.Д. Гуменний проводить дослідження зсідаючої системи крові апаратним методом. Визначаються рівні VІІІ та ІХ факторів зсідання крові, АТ ІІІ та інші показники.

Г.Л.Дяків

У відділенні працює лікар-лаборант вищої категорії Г.Л. Дяків, яка проводить скринінгові коагулологічні дослідження у хворих з порушеннями зсідання крові. Медичні сестри Т.В. Козловська та М.І. Клименко обліковують результати диспансерних спостережень, поповнюють створений в Україні реєстр хворих на гемофілію та хворобу Віллебранда. Постійну консультативну медичну допомогу надає д.мед.н., проф. Я.І. Виговська. В амбулаторному режимі призначається лікування хворим на гемофілію, імунні тромбоцитопенії, спадкові і набуті тромбоцитопатії.

Збільшення кількості звернень хворих з розладами системи гемостазу підтвердило доцільність створення лікувально-диспансерного відділення гемофілії та інших коагулопатій.

тел. (032) 237-39-17