Відділення гематології з лабораторною групою

Колектив гематологів

Відділення гематології з лабораторною групою – один з провідних підрозділів інституту, в якому працюють 2 доктори та 4 кандидати медичних наук. Керівник відділення – доктор медичних наук, старший науковий співробітник Масляк Звенислава Володимирівна. Клінічною базою наукового підрозділу є гематологічне відділення клініки інституту та 5-ї міської комунальної клінічної лікарні м. Львова.

Я.І.Виговська

Відділення заснувала, очолювала протягом 37 років і продовжує активно працювати заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Ярослава Іллівна Виговська. Лабораторну роботу у відділенні довгі роки очолювала к.мед.н., с.н.с. Мазурок А.А. На даний час науковою та лікувальною діяльністю займаються висококваліфіковані фахівці – провідні наукові співробітники к.мед.н. О.М. Цяпка та к.мед.н. Л.М. Лукавецький, старші наукові співробітники к.мед.н. Ю.С. Кароль, та к.мед.н. Примак С.В., к.б.н. М.І.Сімонова та наукові співробітники К.Б. Котлярчук та О.І. Бойко, молодші наукові співробітники Н.В. Пеленьо, О.В. Лещук, І.Є. Дзісь, Р.Ю. Лозинський, Т.О. Зозуля, О.Й. Даниш, Л.О. Везденко, Х.Р. Сусіда. О.Я. Виговська. Старші лаборанти Г.Л. Дяків і М.І. Мельник забезпечують діагностичний процес та обстеження пацієнтів в рамках наукової тематики відділення.

Обговорення статті

У відділенні виконано та захищено 2 докторські та 23 кандидатські дисертації, на даний час виконуються 6 кандидатських дисертацій. Результативною є співпраця з лікарями відділу гематології денного гематологічного стаціонару 5-ї міської комунальної лікарні м. Львова, консультативної поліклініки інституту.

Більшість наукових розробок присвячені дослідженню процесів клональної еволюції мієлоїдних пухлин крові (мієлодиспластичний синдром, хронічна мієлоїдна лейкемія, Ph-негативні хронічні мієлопроліферативні неоплазії), а також розробці нових діагностичних та прогностичних маркерів для моніторингу перебігу множинної мієломи та інших лімфоїдних неоплазій. Пріоритетними дослідженнями у відділенні є також вивчення цитокінового профілю крові (васкулярний ендотеліальний фактор росту, фактор некрозу пухлини та його розчинені рецептори Р55, Р75, IL-6, еритропоетин, трансформуючий фактор росту бета тощо) з метою практичного застосування результатів для удосконалення програм моніторингу та лікування хворих на множинну мієлому, хронічну мієлоїдну та лімфоїдну лейкемії, мієлодиспластичний синдром.

Цитофлюориметр

Співробітниками відділення було проведено велику організаційну роботу з включення Інституту до „Європейської Лейкемічної Мережі” (European Leukemia Net), яка є провідною гематологічною організацією у медичній галузі Європейського Союзу. У 2010 році Інститут став членом цієї організації і з 2013 р. розпочав співпрацю в рамках ELN з питання дослідження репродуктивної функції хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію.

Лабораторною групою відділення проводиться цитологічний аналіз клітин крові, кісткового мозку та лімфатичних вузлів, визначення цитокінового профілю крові при мієлоїдних та лімфоїдних пухлинах крові, налагоджено імунофенотипування клітин крові та кісткового мозку на сучасному цитофлуориметрі. Відділення є одним з провідних осередків діагностики спадкових та набутих коагулопатій, обстеження хворих з розладами системи зсідання крові. У відділенні розроблено нові клінічні протоколи лікування хворих зі злоякісними хворобами крові, кровотворної та лімфоїдної системи, які постійно вдосконалюються та оновлюються. Встановлено дружні і наукові стосунки з провідними фахівцями Австралії, Великобританії, Росії, Білорусі, Польщі. Тісні товариські та професійні зв’язки налагоджено з кафедрою гематології Люблінської медичної академії та польсько-українським осередком трансплантації кісткового мозку у Любліні, а також Київським міським центром трансплантації кісткового мозку.

Наукові співробітники

У відділенні традиційно проходять підготовку на робочих місцях з діагностики коагулопатій, цитологічного дослідження крові, кісткового мозку та лімфатичних вузлів фахівці з різних регіонів України. Практично щороку співробітники відділення приймають участь у міжнародних науково-практичних конференціях, на яких результати наукових досліджень представляють, як науковці з України, так і закордонні спеціалісти. Професор Я.І. Виговська читає цикли лекцій для лікарів, які підвищують кваліфікацію на кафедрі гематології та трансфузіології факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

У 1995 р. фахівцями-гематологами інституту було створено благодійний фонд – Львівський обласний Фонд розвитку гематології, який протягом 20 років надає постійну допомогу відділенню гематології з налагодження наукових розробок, проведення конференцій, видання посібників та інформаційних матеріалів, а також пацієнтам, які того потребують. У планах Фонду – допомога в організації на базі інституту центру трансплантації стовбурових гемопоетичних клітин.

тел. (032) 238-32-55