Лабораторія імуноцитології та генетики пухлин крові

О.О.Шалай

Лабораторія імуноцитології та генетики пухлин крові (в.о. завідувача лабораторії  Шалай Ольга Олексіївна). Cтворена у складі інституту у 1960 році, функціонувала як лабораторія консервування і пересадки тканин, пізніше (з 1970 р.), як лабораторія консервування і трансплантації кровотворних тканин. Керував лабораторією, з дня її заснування до 1987 року, д.мед.н., професор О.Б. Савчик. Він був визначним спеціалістом з використання алотрансплантантів кісткової і хрящової тканин, кісткового мозку для відновної і пластичної хірургії, у стоматології, ортопедії і травматології. Під його керівництвом виконано кандидатські дисертації з питань клітинної трансплантології (О.М. Сірий, Л.В. Шакула та ін.). Успішно застосовувалась трансплантація автологічного кісткового мозку при інтенсивній променевій та хіміотерапії в онкологічних хворих.

М.М.Римар

З 1987 року завідувачем лабораторії став д.мед.н., проф. В.Є. Логінський, а з 1989 р. вона змінила профіль наукової діяльності і перейменована на лабораторію імунології; з 1998 року – лабораторія імуноцитології та генетики пухлин крові.

У лабораторії працює 1 провідний науковий співробітник, 2 старших наукових співробітники, 1 науковий співробітник, 2 молодших наукових співробітники, з них 3 кандидати наук, 2 лаборанти І кат., інженер І категорії, препаратор. Лабораторія атестована Держспоживстандартом України на проведення вимірювань (свідоцтво про атестацію № РЛ 124/14 від 05 жовтня 2014 р.), 5 співробітників лабораторії пройшли курси підвищення кваліфікації і отримали сертифікати спеціаліста, або відповідну кваліфікаційну категорію.

А.С.Лук’янова

 Наукова діяльність лабораторії спрямована на дослідження патогенетичного, діагностичного і прогностичного значення морфологічних і біологічних властивостей злоякісних клітин при лімфоїдних та мієлоїдних неоплазіях. Проводяться цитологічні та імунофенотипові дослідження неопластичних клітин при лімфоїдних пухлинах, виясняється значення їх імунофенотипового профілю для діагностики окремих варіантів і субваріантів цих захворювань. З’ясовано особливості популяційної структури клітин селезінки при гіперпластичних, автоімунних та лімфопроліферативних процесах, вивчаються безпосередні та віддалені наслідки повного і часткового видалення селезінки у гематологічних хворих. За допомогою лектинів різної специфічності вивчається глікопротеїнова структура мембрани лейкемічних клітин.

Встановлено типові особливості лектинового фенотипу злоякісних клітин при окремих варіантах гематологічних хвороб, що має значення для діагностики та диференційної діагностики (п.н.с., к.мед.н., с.н.с. О.О. Шалай). Роботи співробітників також присвячені дослідженню рівня продукції пухлинними лімфоцитами крові, лімфатичних вузлів і селезінки окремих цитокінів (фактора некрозу пухлин, трансформуючого фактора росту, IL-2, IL-6) і впливу цих цитокінів на властивості ендотеліальних клітин пупкової вени людини та на ангіогенез у пухлині in vitro (н.с. В.А. Барілка).

В.А.Барілка

Цитогенетичні дослідження забезпечують виявлення аномалій каріотипу при окремих неоплазіях гемопоетичної і лімфоїдних тканин, оцінку їх діагностичного і прогностичного значення та з’ясування впливу на клон злоякісних клітин цитостатичних препаратів у процесі лікування (с.н.с., к.б.н. А.С. Лук’янова, м.н.с., О.В. Зотова, м.н.с., І.С. Ванько, М.О. Вальчук, М.М. Римар).

В.В.Красівська

Проводиться з’ясування клінічного значення антифосфоліпідних антитіл, зокрема, вовчакового антикоагулянту, у перебігу та виникненні ускладнень у гематологічних хворих (с.н.с., к.б.н. В.В. Красівська).

У лабораторії використовуються клініко-діагностичні, цитологічні, імунофенотипові, цитогенетичні та коагулогічні дослідження у гематологічних хворих. Забезпечує безперебійну роботу обладнання інженер І категорії З.І. Ясниський.

Працівники лабораторії підвищують свій професійний та науковий рівень як в Україні, так і за кордоном (Польща, Росія, Німеччина, Угорщина), вони є авторами та співавторами 14 патентів України на корисну модель.

Молодий колектив

За результатами наукової роботи видано 4 інформаційних листи та методичні рекомендації. Заключні НДР, які виконувались у лабораторії, відзначено грамотами НАМН України. Результати наукових робіт лабораторії впроваджено у роботу не тільки консультативної поліклініки та гематологічної клініки інституту, а також у базовому гематологічному відділенні комунальної 5-ої клінічної лікарні м. Львова та гематологічному відділенні комунального закладу Львівської обласної ради «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр».

тел. (032) 238-32-45