Бібліотека

Л.Я.Сільник

Бібліотека ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України» (провідний бібліотекар Лариса Ярославівна Сільник).

Перші записи в інвентарній книзі зроблено у 1946 році. На 01.01.2015 р. бібліотечний фонд нараховує 11761 примірників книг, періодичних та інформаційних видань. Основну частину фонду становлять видання з гематології, трансфузіології та суміжних дисциплін. Щороку фонд бібліотеки поповнюється періодичними виданнями, авторефератами кандидатських та докторських дисертацій, монографіями.

Журнал “Гематология и трансфузиология” зберігається у бібліотеці із 1956 року, з часу його заснування. У фондах бібліотеки є і “Український журнал гематології та трансфузіології”, який почав виходити у 2001 році.

Бібліотека обслуговує співробітників інституту, а також курсантів кафедри гематології та трансфузіології факультету післядипломної освіти ЛДМУ ім. Данила Галицького, лікарів-гематологів, студентів і середній медперсонал інших установ , яким необхідно працювати з літературою по гематології та трансфузіології.