Лабораторія молекулярної генетики

Лабораторія молекулярної генетики

Наукову лабораторію молекулярної генетики було створено в квітні 2014 р. Завідувач лабораторії – Вороняк Мирослав Іванович, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник. У штаті лабораторії є 2 молодших наукових співробітники (Кокоруз М.В. та Тераз С.С.), 1 лаборант.

Основний напрям діяльності лабораторії – розробка нових методик з’ясування причин патологічного стану, встановлення діагнозу та контролю ефективності лікування на рівні геномної ДНК/РНК за допомогою методу полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР).

На даний час спеціалісти лабораторії займаються кількісним визначенням експресії гену BCR-ABL при хронічній мієлоїдній лейкемії. Висока чутливість методу дає змогу визначати аномальну ДНК в мізерно малих кількостях, що дозволяє виявляти неопластичні клітини на доклінічній стадії пухлинного процесу та проводити моніторинг лікування інгібіторами тирозинкінази (іматинібом, нілотинібом). Проводять визначення точкової мутації V617F гену JAK2 при Ph-негативних мієлопроліферативних неоплазіях. Освоюються інші методики визначення мутацій генів методом ПЛР у реальному часі при онкогематологічних захворюваннях. Дослідження здійснюються за допомогою ампліфікатора CFX 96 Real-Time System (Bio-Rad). Лабораторія оснащена сучасним обладнанням: кабінетом біологічної безпеки II класу ESCO, ПЛР-боксом, центрифугами, вортексами, автоматичними дозаторами різних об’ємів.

Всі співробітники лабораторії пройшли стажування в референс-лабораторії молекулярної генетики при клініці Краківського університету (Польща) та спеціалізацію “Клінічна лабораторна діагностика” при Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького. Науковці лабораторії беруть активну участь у науково-практичних заходах і публікуються у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях.