Лабораторія технології трансфузійних препаратів

Б.О.Кондрацький

Завідувач лабораторії – старший науковий співробітник, доктор медичних наук Кондрацький Богдан Олексійович. У штаті працюють 5 старших і 2 молодших наукові співробітники.

Лабораторія технології трансфузійних препаратів створена на основі лабораторії консервації крові і препаратів крові. Пріоритетними напрямками роботи лабораторії є створення нових інфузійно-трансфузійних засобів, у тому числі гемостазіологічної дії, з донорської крові та її компонентів, плазмозамінних середовищ.

В лабораторії вперше розроблені методи кріоконсервування донорських та автологічних еритроцитів при помірно низьких температурах (мінус 40°C та мінус 20°C) з метою довготривалого зберігання та клінічного застосування.

Тривалий час лабораторія працювала над розробкою отримання білкових препаратів плазми крові, серед яких полібіолін (серійне виробництво було налагоджене практично на всіх станціях переливання крові України). У лабораторії створено низку оригінальних комплексних трансфузійних препаратів на основі донорського альбуміну: лактопротеїн (зареєстрований в СРСР в 1987 р.); лактосорбал (зареєстрований в Російській Федерації в 1992 р.).

Розроблено оригінальну комплексну схему отримання діагностичних препаратів з донорської плазми крові із застосуванням сучасних методів хроматографії та вірусінактивації: протромбіновий комплекс, тромбін, плазміноген, плазмін, урокіназа.

В лабораторії

Препарати факторів зсідання крові, поряд із іншими розробленими в лабораторії діагностичними субстанціями, використовуються як реагенти при коагулологічних дослідженнях. Розроблено технологію виділення інгібітору протеїназ – апротиніну, показано можливість налагодження серійного випуску в Україні вітчизняного високо очищеного препарату.

На сучасному етапі в лабораторії проводиться розробка та вивчення інфузійних препаратів поліфункціональної дії на основі альбуміну, багатоатомних спиртів, залужнюючих середників та електролітів – лактопротеїн з сорбітолом, реосорбілакт, сорбілакт, лактоксил, ксилат і глюксил. Отримані дані стали основою реєстраційного досьє, на підставі якого сорбілакт і реосорбілакт були зареєстровані в Україні як лікарські засоби і з 2000 р. налагоджено їх серійне виробництво. Лактопротеїн з сорбітолом та ксилат зареєстровані і випускаються в Україні з 2004 р., глюксил зареєстрований в Україні як лікарський засіб з 2007 р. В 2011 році був зареєстрований інфузійний препарат лактоксил, а з 2013 року налагоджено випуск оригінального колоїдно-гіперосмолярного розчину гекотону. Розроблено технологію отримання компоненту трансфузійно-інфузійних препаратів – розчину лактату натрію 7% (науково-технічна документація розроблена в 2001 р.).

Одним із основних напрямків роботи лабораторії є створення вітчизняних розчинів для заготівлі та консервування цільної крові та еритроцитної маси: адглюфоциту і лактадглюфоциту. На сьогодні адглюфоцит успішно пройшов доклінічні та клінічні випробування, у 2009 р. був зареєстрований в Україні (виробник Луганська фармацевтична фабрика).

Наукові дослідження

Ведеться робота з розробки нових розчинів для ресуспендування еритроцитів, консервованих при позитивній та помірно низькій температурах, до складу яких входять вуглеводи (глюкоза, сахароза, ксилітол), метаболіт обміну аденін, фосфати та електроліти натрію, хлориди.

Авторські права на вказані розробки захищені 25 патентами України на винаходи та корисні моделі. 

тел. (032) 238-32-56